Obchodné príležitosti

Plánovanie budúceho predaja a výsledkov

Niektoré firmy vôbec obchod neplánujú, nevedia presne čo bude, aký potenciál na trhu majú a tým pádom ani presne na čom majú zapracovať pre to aby obchodné výsledky boli lepšie.

Ak patríte ku tej druhej skupine alebo naopak chcete začať predaj plánovať, tak sekcia obchodných príležitostí v Mangu je pre Vás pripravená.

Ako to funguje a čo to vlastne je?

 

Obchodné príležitosti sú v Mangu rozsiahla sekcia s rôznymi nastaveniami a funkciami. Poďme však postupne:

Čo je to obchodná príležitosť?

Asi väčšina z Vás tuší ale možno si pod tým každý predstaví niečo iné.

Každá obchodná príležitosti reprezentuje určitý predaj Vašej spoločnosti. Ak by sme si za príklad zobrali spoločnosť čo predáva počítače a služby s tým súvisiace tak takto by napríklad vyzerali jej obchodé príležitosti :

 • potencionálny zákazník : Základná škola Horná Dolná
 • o čo má záujem : 25 tlačiarní
 • predpokladná suma : 5000 Eur
 • kedy to chce obstarať : do 1.3.2028

Takto je to v jednoduchosti povedané kto čo potrbuje a dokedy. Ako by to mohlo vyzerať v Mangu?

Obchodná príležitosť teda nie je cenová ponuka (ku nej ešte v prípade vyššie neprišlo)

Nie je to ani nejaká aktivita, ani objednávka ani Lead keďže lead je poteniconálny zákazník čo prejavil záujem už o naše služby.

Obchodná príležitosť je teda nejaký potenciál o ktorom viete, viete ho kvantifikovať či už finančne alebo aj inak (napríklad ak predávate len tlačiarne tak počet tlačiarní na obchodnú príležitosť).

Ak ste tím viacerých obchodníkov tak si následne viete sledovať :

 1. kto má koľko toho rozpracovaného
 2. v akom statuse príležitosti sú
 3. koľko príležitostí premení obchodník do predaja a koľko zasa stratí
 4. aké dôvody boli na prehru či výhru
 5. ktoré príležitosti sú dlhšie bez zmeny statusu
 6. ktorý produkt Vám ide najviac
 7. prípadne na čo sa máte predzásobiť 

Ako obchodné príležitosti teda v Mangu vyzerajú?

 

Základné zobrazenie obchodných príležitosti pre PC + ukážka jednoduchosti používania :

V mobilnom zobrazení sa príležitosti zobrazia v tzv. kartičkovom zobrazení 

Obsah daných kartičiek je možné editovať pre každého užívateľa zvlášť. Niekoho môže viac zaujímať finančná stránka obchodu, niekoho skôr počet príležitostí podľa statusov a podobne.

Pre filtrovanie príležitostí môžte využiť predefinované rýchle filtre, prípadne v balíčku príležitosti extra je aj detailné filtrovanie s ukladaním filtrov pre seba alebo aj Vašich kolegov :

 

Zaujímavým doplnkom je možnosť zobraziť obchodné príležitosti aj v zobrazení "obchodnej nástenky". Znamená to, že sa Vám všetky obchodné príležitosti podľa Vášho filtra zoradia do stĺpčekov podľa jednotlivých statusov a Vy tak vidíte v hlavičke statusu za koľko máte jednotlivé príležitosti v danom statuse a koľko ich tam máte. Celá obchodná nástenka funguje Drag and Drop, čiže jednoducho môžte príležitosti presúvať podľa statusoch prípadne ich rovno označiť ako výhru či prehru. Pozrite je to veľmi jednoduché a prehľadné.

Ak radi meriate výkon obchodníkov nie len finančný ale aj počty niečoho (napríklad tlačiarní) tak užitočnou funkciou je možnosť vytvoriť si v rámci obchodných príležitostí vlastné polia, ktoré následne môžete plniť a evidovať. Vytvorenie vlastného poľa je veľmi jednoduché a nie je pre to potreba žiadneho programátora :)