Dopravný modul

Ako efektívne organizovať dopravu

Mango so svojím dopravným modulom sa stáva plnohodnotným nástrojom na organizovanie práce a prepráv pre všetky dopravné a špedičné spoločnosti. Pozrite sa nižšie na obrázky z aplikácie a prečítajte si niečo o našom dopravnom module.

Plánovanie prepravy

Základom dopravného modulu je plánovanie prepravy. V rámci nášho plánovača si vyberiete firmu, ktorá náklad povezie, ďalej si vyberiete vozidlo, vodiča a následne si zadáte body trasy. Zvolením si firmy, ktorá náklad povezie, si teda rozdelíte prepravy na Vaše vlastné alebo špedičné.

Ak používate produkt Webdispečink, tak zoznam vozidiel, vodičov a návesov sa Vám bude synchronizovať automaticky.

Po zadaní bodov v plánovači, Vám Mango spočíta vzdialenosť trasy a ďalšie náklady.

V rámci plánovača máte vždy aj bod začiatku, t.j. bod odkiaľ pôjde vozidlo na nákladku. Tento bod sa Vám môže doplniť automaticky podľa poslednej objednávky na dané vozidlo.

Naplánovanú trasu je možné si otvoriť aj na mapovom podklade, kde si môžete trasu ešte upraviť, ale hlavne tu vidíte aj náklady na prepravu najmä na vozidlo, vodiča a plánované mýto. Môžete si tak optimalizovať trasu tak aby bola pre Vás čo najvýhodnejšia.

Tieto náklady sa Vám aplikujú aj do finančného vyhodnotenia prepravy kde sa Vám porovnajú s cenou za prepravu a Mango Vám vypočíta zisk danej prepravy. Takto si následne môžete kontrolovať každú jednu prepravu ako Vám vychádza a vyhnúť sa možno tým prepravám, čo pre Vás nie sú až tak finančne zaujímavé. 


Ak potrebujeme, tak objednávku môžeme zákazníkovi odoslať priamo z Manga a zákazník Vám j môže elektronicky potvrdiť. Ak však máte objednávku od zákazníka už dopredu, tak si ju môžete ručne akceptovať a posunúť na realizáciu. Samozrejme z objednávky od zákazníka si jednoducho môžete vytvoriť objednávku na špedičného partnera kde mu ju rovnako môžete poslať na akceptáciu priamo z Manga.


Odoslanie trasy vodičovi

Keď máme naplánovanú a akceptovanú prepravu tak ju musíme dostať aj vodičovi do vozidla. Aktuálne máme 2 možnosti:

- odoslať ju do telematického systému WEBDISPEČINK, do aplikácie

WEBDISPEČINK - WD FLEET

- vygenerovať si priamo v Mangu textovú správu pre vodiča, skopírovať si ju a odoslať do preferovanej aplikácie či poslať formou SMS. Textovú správu Vám Mango preloží do akéhokoľvek jazyka pre vodiča.

V rámci textovej správy, je pre vodiča aj link na Google navigáciu. Stačí kliknúť a navigácia bude vodiča navigovať na Vaše zástavky.

Zároveň v rámci textovej správy, je pre vodiča aj link, na ktorom Vám vie vodič nafotiť potrebné dokumenty z nákladky/výkladky alebo proste len nejaké fotky napríklad nákladu, a tieto súbory sa Vám zobrazia priamo v objednávke, tak sa Vám už nič nestratí.

V rámci objednávky pre klienta, môžete mať aj link pre zákazníka na sledovanie Vášho vozidla počas trvania prepravy. Tento link je možné generovať len v spolupráci so systémom Webdispečink.

Takto následne vyzerá to, čo vidí klient po kliknutí na link sledovania prepravy.

Kontrola vyťaženosti vozidiel

Všetky objednávky, je možné následne zobrazovať aj v časovej ose po jednotlivých vozidlách. Takto môžete mať krásny prehľad o vyťažení vozidiel a nie len Vašich, ale aj špedičných vozidlách. Vozidlá je možné si zadeliť aj podľa jednotlivých dispečerov. Táto plachta funguje na systéme drag and drop a tak objednávky je možné prehadzovať medzi jednotlivými vozidlami jednoduchým potiahnutím. Do plachy si môžete pridať aj zatiaľ nepridelené objednávky, ktorý si následne jednoducho pridelíte na dané vozidlo.

Fakturácia objednávky

Vravíte si, že to nevyzerá zle, ale kto to bude zasa prepisovať do fakturačného systému? Naša odpoveď je nikto. Mysleli sme aj na to a všetky objednávky je možné pohodlne fakturovať priamo z Manga pomocou produktu Superfaktúra. Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Fakturácia v Superfaktúre

Reporting

Aby ste správne vedeli riadiť svoju dopravnú či špedičnú firmu, potrebujete mať aj celkový prehľad o tom, ktorý zákazník je pre Vás najziskovejší, prípadne pri ktorých zákazníkoch máte kilometre navyše.

Tento report nižšie je možné prepnúť zo zobrazenia na zákazníka, na zobrazenie podľa vozidiel, dispečerov alebo prepravcov.

Hľadanie novej práce

Z nazbieraných dát prepravných objednávok, získavate nové možnosti ako nájsť prácu pre Vaše vozidlá. Ak máte nejakú lokalitu kde by ste potrebovali nájsť prácu, v adresári zákazníkov si môžete vyhľadať všetky firmy, pre ktoré ste v danej lokalite nakladali či vykladali a po vyfiltrovaní firiem, im môžete rozposlať hromadný e-mail o tom, že v danej lokalite máte voľné vozidlo / vozidlá.

Ak ešte nemáte Mango a zaujal Vás tento modul, neváhajte nás kontaktovať tu :

Kontakt