Superfaktúra

jak funguje integrace s Mangem?

 


Používáte SuperFakturu nebo potřebujete fakturovat objednávky z Manga?

Propojte si tyto 2 produkty a uvidíte jak je to jednoduché 😉

Jak moc je integrace složitá?

Jak už jsem řekl výše, je to velmi jednoduché. Stačí si modul aktivovat a následně si do nastavení modulu vložit API klíč a uživatelský účet do SuperFaktury.

*na obrázku výše je ukázka nastavení propojení.


Api klíč v SuperFaktuře naleznete zde : 

Vystavení faktury/nákladu


Po úspěšném propojení si následně umíte vystavovat 2 typy faktur a jeden typ nákladu:

1) Jednoduchá faktura z objednávky

Když už máte objednávku připravenou k dokončení, tak při dokončení objednávky můžete vystavit fakturu v SuperFaktuře.


2) Hromadná faktura z objednávek

Máte-li více objednávek od jednoho zákazníka a nechcete mu posílat stejně mnoho faktur, můžete to vyřídit jednou hromadnou fakturou. Toto jednoduše uděláte přímo ze seznamu objednávek:

Faktury si jednoduše označíte a vyberete si Vytvořit hromadnou fakturu.

3) Jednoduchý náklad

Podobně jako u jednoduché faktury, lze i při objednávkách vydaných vytvořit v SuperFaktuře jednoduchý náklad. Ten se Vám založí v SuperFaktuře, kde následně můžete fakturu přijatou snadno zaplatit.

V přehledu objednávek je následně také vidět zda daná objednávka byla vyfakturována, zda je i zaplacená (zakliknutý checkbox) a samozřejmě je možné se prokliknout na danou fakturu v Mangu


Synchronizace dat Mango vs Superfaktura

Mango a SuperFaktura opravdu úzce spolupracují a vystavené faktury případně i náklady se průběžně každých 15 minut synchronizují zpět do Manga. Čili všichni, kteří potřebují mít přehled o vystavených fakturách ao platební morálce Vašich zákazníků, se k datům jednoduše dostanou přímo v Mangu.

Do SuperFaktury tedy nemusíte pouštět celou firmu, ale opravdu jen lidi z ekonomického oddělení.

Základní pohled na vystavená faktury

U každé faktury vidíme zda je či není zaplacena, kolik nám chybí do úplného zaplacení nebo zda byla dobropisována.

Faktury si můžete filtrovat podle období, zákazníků a podobně jako je to již v Mangu běžné.

Detail faktury

Po otevření konkrétní faktury si můžete fakturu stáhnout do PDF nebo se rovnou prokliknout přímo do SuperFaktury.

Mango s těmito fakturami dále pracuje iv případě kreditní kontroly zákazníka. Při vytváření objednávky Mango kontroluje, zda je zákazník v rámci kreditního limitu nebo ne. Pokud máte takto evidované faktury v Mangu, můžete si nastavit zdroj kreditu na nezaplacené faktury, což je určitě lepší než kontrolovat pouze objednávky.

Nemáte ještě superfakturu? Doporučujeme si ji vyzkoušet co nejdříve.😉


Superfaktura