API rozhranie

Integrácia s tretími stranami


Čo je to API rozhranie?

Aplikačné programové rozhranie (API) je spôsob, ako môžu dva alebo viac počítačových programov navzájom komunikovať. Je to typ softvérového rozhrania, ktoré ponúka službu iným softvérom. Dokument alebo štandard, ktorý popisuje, ako vytvoriť alebo používať takéto pripojenie alebo rozhranie, sa nazýva špecifikácia API. O počítačovom systéme, ktorý spĺňa túto normu, sa hovorí, že implementuje alebo sprístupňuje API. 

API a Mango


Mango má vlastné API rozhranie a je pripravené pre Vás. Pokiaľ nepotrebujete APi používať príliž často tak Vám bude stačiť základná licencia a tá je úplne ZDARMA

Dokumentáciu ku API nájdete tu :

REST API Mango

Bezpečnost


Bezpečnosť API je dôležitá a preto pri generovaní API kľúču, si môžete zvoliť, ktoré funkcie je možné pomocou kľuča volať a zároveň obmedziť daný kľúč len na niektoré IP adresy.  

Vďaka API môžete online dáta naťahovať napríklad aj do služby Microsoft Excel a tak si pripraviť vlastné reporty podľa potreby.

Ako na to sa môžete dočítať tu:

Prepojenie s MS Excel